Punching Up i pravila komedije

Sadržaj

Komedija je oblik umjetnosti koji postoji stoljećima. To je način da se ljudi nasmiju i da se izraze ideje na šaljiv način. Ali postoje određena pravila koja se moraju poštovati kada je u pitanju komedija. Jedno od najvažnijih pravila je koncept 'udaranja'. To znači da šale trebaju biti usmjerene na one koji su na vlasti, a ne na manje moćne.

Tosh.0/Comedy Central

Udaranje je važno jer omogućuje komičarima da se šale na račun onih koji su na vlasti bez nanošenja štete onima koji su manje moćni. Također omogućuje komičarima da zbijaju šale koje su smislenije i potiču na razmišljanje. Punching up je način da se izazove status quo i da se ljudi natjeraju da razmišljaju o svijetu oko sebe.

Kad je komedija u pitanju, važan je i kontekst. Šale koje su smiješne u jednom kontekstu ne moraju biti smiješne u drugom. Na primjer, vic o političaru može biti smiješan u jednom kontekstu, ali ne i u drugom. Važno je uzeti u obzir kontekst u kojem se šala radi i osigurati da je prikladna za publiku.

Također je važno uzeti u obzir publiku kada se šalite. Šale koje su previše uvredljive ili previše vulgarne možda nisu prikladne za određenu publiku. Kada se šalite, važno je uzeti u obzir dob, spol i kulturno podrijetlo publike.

Konačno, važno je zapamtiti da je komedija subjektivna. Ono što je jednoj osobi smiješno ne mora biti smiješno drugoj. Važno je biti svjestan toga i poštovati tuđe mišljenje. Također je važno upamtiti da je komedija namijenjena za uživanje, a ne za shvaćanje preozbiljno.

“Komedija je ozbiljan posao. Ne radi se samo o tome da se ljudi nasmiju, već o tome da ih se natjera na razmišljanje.” - Robin Williams

Udaranje i uzimanje u obzir konteksta i publike važna su pravila koja treba slijediti kada je u pitanju komedija. Ova pravila mogu pomoći komičarima u stvaranju šala koje su smislene i potiču na razmišljanje, a istovremeno poštuju tuđa mišljenja. Slijedeći ova pravila, komičari mogu stvarati šale koje su i smiješne i smislene.

Za više informacija o komediji i pravilima komedije, pogledajte Wikipedia i Reddit .

Pitanja

  • Što je bušenje?
  • Udaranje je koncept u komediji koji znači da bi šale trebale biti usmjerene na one koji su na vlasti, a ne na one koji su manje moćni.

  • Zašto je kontekst važan u komediji?
  • Kontekst je važan u komediji jer šale koje su smiješne u jednom kontekstu ne moraju biti smiješne u drugom. Važno je uzeti u obzir kontekst u kojem se šala radi i osigurati da je prikladna za publiku.

  • Koja se još pravila trebaju pridržavati kada je u pitanju komedija?
  • Važno je voditi računa o publici kada se šalite i poštovati tuđa mišljenja. Također je važno upamtiti da je komedija subjektivna i da je namijenjena uživanju u njoj, a ne shvaćanju preozbiljno.