40 riječi koje počinju s Q i njihove neobične definicije

Sadržaj

Slovo Q je jedno od najzanimljivijih slova u engleskom jeziku. Često se povezuje s riječima koje su jedinstvene i neobične. U ovom ćemo članku istražiti 40 riječi koje počinju slovom Q i njihove definicije.

Qi (n.) u tradicionalnoj kineskoj filozofiji, vitalna životna sila koja teče kroz tijelo

Prva riječ koju ćemo pogledati jegakanje. Ova se riječ koristi za opisivanje nekoga tko nije kvalificirani liječnik ili iscjelitelj, ali se pretvara da je to. Također se može koristiti za opisivanje zvuka koji patka proizvodi. Druga riječ ječudan, što znači nešto što je privlačno jer je neobično ili staromodno.

Q je nezgodno slovo za korištenje u igri riječi, ali može se! Evo 40 riječi koje počinju s Q i njihovih čudnih definicija: Močvaran (močvarno ili močvarno), Quaintrelle (žena koja naglašava život pun strasti izražen osobnim stilom, ležernim razonodama, šarmom i njegovanjem životnih užitaka), Neizvjesna (stanje nedoumice ili sumnje), Svadljiva (sklona svađi), Kvrgava (po navici prigovara), Prigovara (manja primjedba ili pritužba), Quiescent (neaktivan ili u mirovanju), Donkihotski (budalasto nepraktičan), Quondam (bivši), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (piti duboko), Quagmire (teška ili nesigurna situacija), Quip (duhovita primjedba), Querulous (uobičajeno prigovaranje), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (popiti duboko), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita primjedba), Querulous (uobičajeno prigovaranje), Quotidian (događa se dnevno), Quaff (popiti duboko), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita primjedba), Querulous (obično se žaliti), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (popiti duboko), Quagmire (teško ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita opaska), Querulous (ha bitualno prigovaranje), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (popiti duboko), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita primjedba), Querulous (po navici se žali), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (popiti duboko ), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita primjedba), Querulous (stalno se žali), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (piti duboko), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovit primjedba), Querulous (po navici se žali), Quotidian (događa se svakodnevno), Quaff (piti duboko), Quagmire (teška ili neizvjesna situacija), Quip (duhovita primjedba).

Močvara (n.) situacija iz koje je izvlačenje vrlo teško

Treća riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti. Četvrta riječ jeukinuti, što znači potisnuti ili prekinuti nešto. Peta riječ jedrhtati, što znači drhtati ili tresti se.

Drhtati (v.) strahovito se tresti; drhtati ili drhtati

Šesta riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu. Sedma riječ jeprigovarati, što znači raspravljati o beznačajnim detaljima. Osma riječ jekvintesencija, što znači savršen primjer nečega. Deveta riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje.

Zamjerka (n.) primjer upotrebe dvosmislenog, prevrtljivog ili irelevantnog jezika ili argumenata kako bi se izbjegla točka ili problem

Deseta riječ jetobolac, što znači tresti se ili drhtati. Jedanaesta riječ jedonkihotski, što znači biti idealist ili nepraktičan. Dvanaesta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti. Trinaesta riječ jequaff, što znači popiti nešto obilato.

Quincunx (n.) raspored pet predmeta, kao stabala, u kvadratu ili pravokutniku, po jedan u svakom kutu i jedan u sredini

Četrnaesta riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu. Petnaesta riječ ješaliti se, što znači duhovita primjedba ili komentar. Šesnaesta riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje. Sedamnaesta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti.

Osamnaesta riječ jemočvara, što znači tešku ili neizvjesnu situaciju. Devetnaesta riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu. Dvadeseta riječ jesuštinski, što znači savršen primjer nečega. Dvadeset prva riječ jeprigovarati, što znači raspravljati o beznačajnim detaljima.

Dvadeset druga riječ jequaff, što znači popiti nešto obilato. Dvadeset i treća riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje. Dvadeset četvrta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti. Dvadeset peta riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu.

Dvadeset šesta riječ jesuštinski, što znači savršen primjer nečega. Dvadeset i sedma riječ ješaliti se, što znači duhovita primjedba ili komentar. Dvadeset osma riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje. Dvadeset deveta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti.

Trideseta riječ jequaff, što znači popiti nešto obilato. Trideset prva riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu. Tridesetdruga riječ jesuštinski, što znači savršen primjer nečega. Trideset i treća riječ jeprigovarati, što znači raspravljati o beznačajnim detaljima.

Trideset četvrta riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje. Trideset peta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti. Trideset šesta riječ jeda, što znači stati na kraj nečemu. Trideset i sedma riječ jesuštinski, što znači savršen primjer nečega.

Trideset osma riječ ješaliti se, što znači duhovita primjedba ili komentar. Trideset deveta riječ jehirovitost, što znači čudno ili osebujno ponašanje. Četrdeseta riječ jenedoumica, što znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti.

'Engleski jezik je pun riječi koje su neobične i jedinstvene. Slovo Q nije iznimka jer se uz njega vežu riječi koje su često vrlo zanimljive i neobične.' -Wikipedia

Slovo Q je fascinantno slovo u engleskom jeziku. Povezuje se s riječima koje su često prilično jedinstvene i neobične. U ovom smo članku istražili 40 riječi koje počinju slovom Q i njihove definicije. Nadamo se da ste uživali u učenju više o rječniku, slovu Q i riječima koje počinju slovom Q.

Pitanja

  • Na što asocira slovo Q?Slovo Q povezuje se s riječima koje su često prilično jedinstvene i neobične.
  • Koje su neke riječi koje počinju slovom Q?Neke riječi koje počinju slovom Q uključuju quack, quaint, quandary, quash, quaver, quell, quibble, quintessence i quirk.
  • Što znači dilema?Divota znači stanje neizvjesnosti ili zbunjenosti.