12 odvratno groznih društvenih normi

Sadržaj

Društvene norme su nepisana pravila ponašanja koja se smatraju prihvatljivima u skupini ili društvu. Saznanja o tome su i danas prevladavajuća.

Društvene norme su nepisana pravila ponašanja koja se smatraju prihvatljivima u skupini ili društvu. To su standardi ponašanja koje dijeli grupa ljudi i često su nametnuti pritiskom vršnjaka. Dok su neke društvene norme korisne, druge mogu biti odvratno grozne. Evo koji su i danas prisutni.

Oznaka TC

1. Rodne uloge

Rodne uloge jedna su od najodvratnijih društvenih normi koje i danas prevladavaju. Te uloge diktiraju kako bi se muškarci i žene trebali ponašati i često se temelje na zastarjelim stereotipima. Na primjer, od muškaraca se očekuje da budu snažni i neovisni, dok se od žena očekuje da budu brižne i podložne. Te uloge mogu biti štetne i za muškarce i za žene jer ograničavaju njihove potencijale i onemogućuju im slobodno izražavanje.

2. Posramljivanje tijela

Posramoćivanje tijela još je jedna odvratno grozna društvena norma koja i danas prevladava. Ovo je čin kojim se kod nekoga čini da se posrami ili posrami zbog svog tijela. Može imati mnoge oblike, kao što je posramljivanje debelosti, posramljivanje mršavosti, pa čak i posramljivanje visine. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

3. Rasizam

Rasizam je još jedna odvratno grozna društvena norma koja i danas prevladava. To je uvjerenje da je jedna rasa superiornija od druge i da određene rase više zaslužuju prava i privilegije od drugih. Rasizam može imati mnoge oblike, poput diskriminacije, predrasuda, pa čak i nasilja. To je zastarjelo i štetno uvjerenje kojemu nema mjesta u modernom društvu.

4. Starost

Starost je još jedna odvratno grozna društvena norma koja je i danas prevladavajuća. To je uvjerenje da su stariji ljudi manje sposobni ili manje vrijedni od mlađih ljudi. Starost može imati mnoge oblike, poput diskriminacije na radnom mjestu, stereotipa, pa čak i šala vezanih uz dob. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

Društvene norme su nepisana pravila ponašanja koja se smatraju prihvatljivima u određenom društvu. Nažalost, postoje neke društvene norme koje su potpuno odvratne. Od prijevare do ghostinga, evo 12 odvratno groznih društvenih normi koje treba prekršiti.

Muško prigovaranje: ovo je kada muškarac nešto objašnjava ženi na snishodljiv ili pokroviteljski način. Često se to radi bez pristanka ili znanja žene.

Ghosting: To je kada netko iznenada prestane komunicirati s drugom osobom bez ikakvog objašnjenja. Često se radi bez znanja ili pristanka druge osobe.

Catcalling: Ovo je kada netko komentira ili gestikulira ženi na javnom mjestu u pokušaju da privuče njezinu pozornost. Često se to radi bez pristanka ili znanja žene.

Posramljivanje drolje: Ovo je kada netko uputi komentar ili gestu ženi u pokušaju da je natjera da se posrami svog seksualnog ponašanja. Često se to radi bez pristanka ili znanja žene.

Okrivljavanje žrtve: Ovo je kada netko okrivljuje žrtvu za postupke svog zlostavljača. Često se radi bez pristanka ili znanja žrtve.

Posramljivanje tijela: To je kada netko uputi komentar ili gestu prema osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svog tijela. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Starost: Ovo je kada netko uputi komentar ili gestu prema osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svojih godina. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Rasizam: Ovo je kada netko uputi komentar ili gestu osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svoje rase. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Seksizam: Ovo je kada netko uputi komentar ili gestu osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svog spola. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Ableizam: Ovo je kada netko uputi komentar ili gestu osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svojeg invaliditeta. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Osramoćivanje masti: To je kada netko uputi komentar ili gestu osobi u pokušaju da je natjera da se posrami svoje težine. Često se radi bez pristanka ili znanja osobe.

Ovo su samo neke od odvratno groznih društvenih normi koje treba prekršiti. Ako želite saznati više o tome kako prekršiti te norme, pogledajte<

5. Maltretiranje

Zlostavljanje je još jedna odvratno grozna društvena norma koja je i danas prevladavajuća. Ovo je čin namjernog nanošenja štete drugoj osobi, bilo fizički ili emocionalno. Maltretiranje može imati mnoge oblike, poput vrijeđanja, zadirkivanja, pa čak i fizičkog nasilja. To je zastarjelo i štetno ponašanje kojemu nema mjesta u modernom društvu.

6. Rodna diskriminacija

Rodna diskriminacija još je jedna odvratno užasna društvena norma koja i danas prevladava. To je uvjerenje da je jedan spol superioran drugome i da određeni spolovi više zaslužuju prava i privilegije od drugih. Rodna diskriminacija može imati mnoge oblike, kao što su nejednake plaće, nejednak pristup obrazovanju, pa čak i seksualno uznemiravanje. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

7. Stereotipi

Stereotipi su još jedna odvratno grozna društvena norma koja i danas prevladava. Ovo je čin donošenja pretpostavki o osobi ili skupini na temelju njihove rase, spola, dobi ili drugih karakteristika. Stereotipi mogu imati mnoge oblike, kao što je pretpostavka da su sve žene slabe ili da su svi muškarci agresivni. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

8. Okrivljavanje žrtve

Okrivljavanje žrtve još je jedna odvratno grozna društvena norma koja i danas prevladava. Ovo je čin okrivljavanja žrtve za štetu koju je pretrpjela, umjesto okrivljavanja počinitelja. Okrivljavanje žrtve može imati mnoge oblike, kao što je okrivljavanje žrtve silovanja zato što nosi otkrivenu odjeću ili okrivljavanje žrtve obiteljskog nasilja zato što nije ostavila svog zlostavljača. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

9. Objektivizacija

Objektivizacija je još jedna odvratno grozna društvena norma koja i danas prevladava. Ovo je čin tretiranja nekoga kao objekta, umjesto kao osobe. Objektivizacija može poprimiti mnoge oblike, poput seksualiziranja nekoga ili tretiranja nekoga kao robe. Ova vrsta ponašanja nije samo štetna, već može dovesti i do ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem kao što su depresija i tjeskoba.

“Društvene norme su nepisana pravila ponašanja koja se smatraju prihvatljivima u skupini ili društvu.”
- Wikipedia

Ovo su samo neke od odvratno groznih društvenih normi koje i danas prevladavaju. Dok se neke od ovih normi polako mijenjaju, druge su još uvijek duboko ukorijenjene u našem društvu. Važno je prepoznati te norme i osporiti ih kad god je to moguće.

Ako želite naučiti više o društvenim normama i kako ih osporiti, pogledajte ovaj članak iz Psihologije danas. Također možete pridružite se raspravi na Redditu naučiti više o društvenim normama i kako ih osporiti.

Pitanja

  • Što su društvene norme?
  • Društvene norme su nepisana pravila ponašanja koja se smatraju prihvatljivima u skupini ili društvu.

  • Koje su neke odvratno grozne društvene norme?
  • Neke odvratno grozne društvene norme uključuju rodne uloge, sramotu tijela, rasizam, starosnu diskriminaciju, zlostavljanje, rodnu diskriminaciju, stereotipe, okrivljavanje žrtve i objektivizaciju.

  • Kako mogu izazvati društvene norme?
  • Možete izazvati društvene norme tako što ćete ih prepoznati i govoriti protiv njih kad god je to moguće. Također se možete pridružiti raspravi na Redditu kako biste saznali više o društvenim normama i kako ih osporiti.