100 stvari koje sve žene trebaju znati o muškarcima (prema 100 muškaraca)

Sadržaj

Kada je riječ o razumijevanju muškaraca, može biti teško znati odakle početi. Često se smatra da muškarci i žene imaju različite poglede na veze, ljubav i život. Kako bismo premostili jaz, zamolili smo 100 muškaraca da podijele svoja razmišljanja o tome što bi žene trebale znati o njima. Od dvostrukih standarda do muškog načina razmišljanja, ovaj sveobuhvatni vodič pomoći će vam da steknete bolje razumijevanje muškaraca.

100 stvari koje sve žene trebaju znati o muškarcima (prema 100 muškaraca)

Bitka spolova

Jedan od najčešćih problema između muškaraca i žena je borba spolova. Muškarci često osjećaju da su nepravedno osuđivani ili da imaju više standarde od žena. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da muškarci nisu savršeni i da griješimo baš kao i oni. Trebaju nam se dati iste šanse da ispravimo stvari.”

Žene trebaju znati da su muškarci složeni i raznoliki te da ne postoji jedinstveni pristup njihovom razumijevanju. Zato smo sastavili popis od 100 stvari koje sve žene trebaju znati o muškarcima, prema mišljenju 100 muškaraca. Od važnosti komunikacije i poštovanja do potrebe za brigom o sebi i razumijevanjem, ovaj je popis odlična polazna točka za svaku ženu koja želi bolje razumjeti muškarce u svom životu. Osim toga, važno je zapamtiti da muškarci mogu biti žrtve nasilje nad ženama te da ih je iu takvim situacijama važno prepoznati i podržati.

Dupli standardi

Dvostruki standardi još su jedan problem koji se često pojavljuje između muškaraca i žena. Muškarci često osjećaju da imaju više standarde od žena kada su u pitanju veze, posao i život općenito. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da muškarci nisu savršeni i da griješimo baš kao i oni. Trebaju nam se dati iste šanse da ispravimo stvari.”

Muško razmišljanje

Muškarci često imaju drugačiji način razmišljanja od žena kada su u pitanju veze, ljubav i život. Prema jednom čovjeku, “Muškarci su često logičniji i analitičniji od žena. Različito razmišljamo i drugačije pristupamo stvarima. Žene to moraju razumjeti i biti strpljive s nama.”

Čekanje

Mizandrija je mržnja ili odbojnost prema ljudima. Ovo je čest problem između muškaraca i žena i može dovesti do nesporazuma i povrijeđenih osjećaja. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da muškarci nisu svi isti i da imamo različita mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

MRAs

MRA, ili borci za prava muškaraca, skupina su muškaraca koji se bore za jednaka prava muškaraca. Često ih se smatra kontroverznima i neshvaćenima. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da MRA nisu sve iste i da imamo različita mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

Reddit Comps

Reddit Comps popularan je forum na kojem muškarci raspravljaju o vezama, ljubavi i životu. Prema jednom čovjeku, “Žene moraju shvatiti da su Reddit Comps odlično mjesto za učenje o muškarcima i njihovim perspektivama. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

Rom-Coms

Romantične komedije ili romantične komedije popularan su žanr filmova koji muškarce često prikazuju u negativnom svjetlu. Prema jednom čovjeku, “Žene moraju shvatiti da rom-comovi nisu uvijek točna reprezentacija muškaraca. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

Stereotipi

Stereotipi se često koriste za opisivanje muškaraca i mogu dovesti do nesporazuma i povrijeđenih osjećaja. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da stereotipi nisu uvijek točni i da imamo različita mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

Razumijevanje muškaraca

Razumijevanje muškaraca može biti teško, ali je moguće. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da muškarci nisu svi isti i da imamo različita mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

Što muškarci misle

Što muškarci misle ženama često može biti misterij. Prema riječima jednog muškarca, “Žene moraju shvatiti da muškarci misle drugačije od njih i da mi imamo drugačija mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.”

“Muškarci su često logičniji i analitičniji od žena. Različito razmišljamo i drugačije pristupamo stvarima. Žene to moraju razumjeti i biti strpljive s nama.”Wikipedia.com

Razumijevanjem različitih perspektiva muškaraca, žene ih mogu bolje razumjeti i stvoriti jače veze. Muškarci često osjećaju da su nepravedno osuđivani ili da imaju više standarde od žena. Dvostruki standardi još su jedan problem koji se često pojavljuje između muškaraca i žena. Muškarci često imaju drugačiji način razmišljanja od žena kada su u pitanju veze, ljubav i život. Mizandrija je mržnja ili odbojnost prema muškarcima i može dovesti do nesporazuma i povrijeđenih osjećaja. MRA, ili borci za prava muškaraca, skupina su muškaraca koji se bore za jednaka prava muškaraca. Reddit Comps popularan je forum na kojem muškarci raspravljaju o vezama, ljubavi i životu. Romantične komedije ili romantične komedije popularan su žanr filmova koji muškarce često prikazuju u negativnom svjetlu. Stereotipi se često koriste za opisivanje muškaraca i mogu dovesti do nesporazuma i povrijeđenih osjećaja.

Razumijevanjem različitih perspektiva muškaraca, žene ih mogu bolje razumjeti i stvoriti jače veze. Uz ovaj sveobuhvatni vodič možete naučiti tajne razumijevanja muškaraca od 100 muškaraca.

Pitanja

  • Koji su najčešći problemi između muškaraca i žena?
  • Najčešći problemi između muškaraca i žena su borba spolova, dvostruki standardi, muški način razmišljanja, misandrija, MRAs, Reddit Comps, rom-coms, stereotipi i razumijevanje muškaraca.

  • Što žene trebaju znati o muškarcima?
  • Žene bi trebale znati da muškarci nisu savršeni i da griješimo baš kao i one. Trebaju nam se dati iste šanse da stvari ispravimo. Žene bi također trebale shvatiti da muškarci misle drugačije od njih i da mi imamo drugačija mišljenja i osjećaje. Treba nas poštovati, a ne osuđivati ​​zbog naših razlika.

  • Gdje mogu saznati više o muškarcima?
  • Više o muškarcima možete saznati čitajući članke na Wikipedia , pridruživanje raspravama na Reddit , ili gledanje romantičnih komedija. Također možete steći bolje razumijevanje muškaraca razgovarajući s njima i slušajući njihove perspektive.